Milk Run Nedir?

Milk Run sistemi, taşıma işlemi gerçekleştirilecek olan ürünleri tek bir araçta birleştirerek verimlilik elde etmeyi amaçlayan bir lojistik tedarik yönteminin genel adıdır. Milk Run, ismini sokak aralarında belirli bir rota ile evlere süt dağıtan ve tekrar süt kaplarını belirli bir rota ile toplayan süt araçlarından almaktadır. Çeşitli malları verimli şekilde dağıtmak için ortaya çıkan bu sistem; aynı zamanda ürün kaplarını, numuneleri ve diğer gerekli nesneleri bağlantılı noktalardan toplamak için de kullanılır.

Genel olarak, Milk Run sisteminin yaygın olarak kullanılmasının nedenleri şunlardır:

1. Küçük birkaç parti malın taşınma işlemlerini tek seferde yapılabilmesini sağlar ve taşıma maliyetlerinin azalmasına yardımcı olur. Rota oluşturmadaki verimliliği arttırır.

2. Müşteri veya tedarikçi ile kurulan hattının optimize edilmesi ve senkronize şekilde çalışmasını sağlar.

3. Milk Run sistemi, lojistik tedarik sistemlerini iyileştirmek adına gerekli olan ürün toplama işlemlerini sağlayabilir.

4. Araç yükleme oranını optimize ederek kat edilen toplam mesafenin kısaltılmasını sağlar. Bu sayede CO2 salınımını da azaltmaya yardımcı olur. Çeşitli tedarikçi ve üretici koordinasyonlarına ulaşabilir, çeviklik ve esnekliği geliştirilebilir, aynı zamanda üreticiden geri bildirimler alıp, sistem verimliliğini de arttırabilir.

5. 3PL ile lojistik stratejilerini günceller, süreçteki envanteri önemli ölçüde azaltır, sermaye akışını arttırır, yatırım risklerini azaltır. Stok seviyesini önemli ölçüde azaltacağı için, depolama masraflarını da azaltır.

konakakademi.com ile başarıya ulaşmak için üzerine tıklamanız yeterli.

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store