Etsy Eğitimi Nedir?

Etsy, dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biridir. Buna ek olarak, el işi ürün satışı konusunda dünya genelindeki en büyük e-ticaret platformdur. Etsy’de tüm el işi ürünlerin yanı sıra; 20 yıldan daha eski eşyalar, dijital olarak hazırlanmış ürünler ve baskıları yapılıp müşterilere gönderilmek üzere hazır olarak listelenen ürünler satılmaktadır.

Etsy Eğitimi ise, Etsy platformunda satıcı olmak isteyen üreticiler için bir yol gösterici olarak hazırlanmıştır. Konak Akademi Etsy Eğitimi sayesinde İngilizce bilmeden, şirket kurmaya gerek olmadan tüm yurtdışı satış sürecini yürütebileceksiniz. Hesabınızı açtığınız anda kendi işinize sahip olacaksınız. Bununla birlikte vergiden muaf olarak ve şirket kurmadan yasal bir şekilde satışlarınızı gerçekleştirmeniz için gerekli tüm aşamalar da Etsy Eğitimi’nde bulunuyor.

Etsy Eğitimi; 6 Saat 18 dakikalık, istediğiniz zaman istediğiniz yerde izleyebileceğiniz, takıldığınızda tekrar dönüp bakabileceğiniz videolu içeriklerden oluşmaktadır. Buna ek olarak; ilgili tüm dökümanlara ve detaylı kâr hesaplama aracına da sahip olacaksınız.

İsterseniz eğitim içeriğinde neler var hep birlikte göz atalım. Eğitim 12 bölümden oluşuyor:

  • 1. Bölüm: Bu bölüm giriş niteliğindedir. Etsy ve kurs hakkında genel bilgiler içerir. Aynı zamanda bu bölümde satış ortaklığı programına nasıl dahil olabileceğiniz de aktarılmaktadır.

Tüm bu ayrıcalıklara indirimli bir şekilde ulaşmak ve hızlı bir şekilde kendi işinizi kurmak için Etsy Eğitimi’ne hemen şimdi katılabilirsiniz: https://konakakademi.com/etsy-egitimi/

Etsy hakkında daha fazla bilgi:

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store