Beden Dili Nedir?

  • %55 Beden Dili
  • %38 Ses Tonu
  • %7 Söz

İlk İzlenim

Beden Dilinde Ellerin Kullanımı

Dokunmak

Avuç İçi

Elinin Tersi

Çokbilmiş

Tokalaşma

Mızrak

Beden Dilinde Başın Kullanımı

Şaşkın Köpek

Kaf Dağı

Memati

Beden Dilinde Bakışlar

  • Kırmızı ile işaretlenmiş bölge uzak tutma bölgesidir. Karşınızdaki kişi ile konuşurken onun alnına bakarsanız, bilinç altında ondan rahatsız olduğunuzu hisseder. İletişim kurmak istemediğiniz kişilere karşı bu tekniği kullanabilirsiniz. Bu teknik sizi geveze kişilerin bitmek bilmeyen cümlelerinden kurtarabilir.
  • Turuncu bölge iletişim için ideal olan bölgedir. Sağlıklı bir iletişim için turuncu ile işaretlenen bölge tercih edilebilir.
  • Yeşil bölge duygusal yakınlık bölgesidir. Birinden hoşlanıyorsanız, ara sıra yeşil bölgeye bakarak bu mesajı karşı tarafın bilinçaltına aktarabilirsiniz.

Beden Dilinde Duruşlar

Eli Belinde

Kolları Kavuşturmak

Köy Ağası

Beden Dilinde Bacaklar

Bacak Bacak Üstüne Atmak

Bacakları Saklamak

Son

--

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Konak

Ahmet Konak

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

More from Medium

💥 Let’s make the best of #Metaverse! 💥

Netflix’s CGI HE-MAN Toys Coming Soon to Sonic Wacky Packs

How this UFC ‘nobody’ made millions

How to “white listed” in the Miwi’s/Piwi’s/Titi’s club Projects ?