Amazon Affiliate Nedir?

Amazon Affiliate Modeli

Amazon Affiliate

Amazon Affiliate, Amazon’un uzun yıllardır bünyesinde barındırdığı bir iş modeli aslında. Zamanla geliştiğini söyleyebiliriz. Fakat buna rağmen az bilinen bir iş modeli. Amazon Affiliate’i kısaca şöyle açıklayacağım: Müşteriyi Amazon’a gönderiyoruz. Müşteri bir ürün aldığında, Amazon bize bir miktar para ödüyor. Hepsi bu kadar.

Amazon Affiliate Oranları
Amazon sizi Affiliate’e çağırıyor…

Amazon Affiliate’e Nasıl Başlanır?

Eğer Amazon Affiliate iş modeli aklınıza yattıysa, hemen başlayabilirsiniz. Bu iş modeli her ne kadar basit, sorumluluk gerektirmeyen ve sermayesiz bir iş olsa da, öğrenmek bir hayli zaman alıyor. Her iş modeli gibi kendi kendine öğrenilebilir. Fakat aylar süren bir çalışma gerektireceğini belirtmek gerek. Bu konuda yardım almak çok isabetli bir karar olacaktır. Uzun yıllar boyunca bu işi tecrübe etmiş bir ekip olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Sermayesiz bir iş modeli olan Amazon Affiliate, size hem ek gelir olarak hem de başlı başına bir iş modeli olarak yardımcı olmaktadır. Amazon Affiliate programına buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Bu iş modelini yapmak isteyenler için yüzeysel bir infografik hazırladık. Bu metamorfoz isimli infografiği inceleyerek, bu süreçte neler ile karşılaşacağınız hakkında kısa bir ön bilgi elde edebilirsiniz.

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Konak

Ahmet Konak

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com