Öğrenciler için internetten para kazanma yolları

  • Amazon Affiliate: Amazon’un satış ortaklığı programı. Buraya kayıt olarak, müşterilerin Amazon’dan alışveriş yapmasını sağlarsanız, size belirli oranlarda komisyon veriyor. Başkasının ürününü, bir başkasının satın almasını sağlıyorsunuz ve %1–10 komisyon kazanıyorsunuz. Parayı dolar olarak aldığınız için de tatmin edici sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu benim mağazamdan bir günlük satış örneği;
  • Fiverr: Bir konunun uzmanı olmanıza gerek yok. O konuda en azından bildiğiniz ufak tefek şeyler varsa, Fiverr’de hizmet verebilirsiniz. Burada her alanda hizmet vermek mümkün. Müşterileriniz yabancılar olacak. İş yapmaya başladıkça hem o konuda uzmanlaşacaksınız hem hizmet vermeyi öğreneceksiniz hem de İngilizceniz gelişecek.
  • Etsy’de Satış: Etsy’de el işi ürünlerinizi, hobilerinizi, baskı yapılmış ürünleri, dijital ürünlerinizi ve 20 yıldan eski eşyalarınızı satabilirsiniz. Etsy 60 milyondan fazla müşteriye sahip ve bu müşteriler dolar ile alışveriş yapıyor. Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden birisidir.

--

--

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Konak

Ahmet Konak

Entrepreneur. Master’s Degree: Entrepreneurship konakakademi.com